Black Jack 21
Ochrona danych

Ochrona danych

Polityka prywatności dla Black-Jack-21.com

Poniższa "Polityka prywatności" (zwana dalej również "Polityką") dla Black-Jack-21.com, wraz z naszym Zastrzeżeniem i Warunkami użytkowania (włączonymi do niniejszego dokumentu), ma zastosowanie do korzystania z tej witryny internetowej oraz programów, usług i oprogramowania, które zapewnia. Dostęp do Zasad jest dostępny dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem oczywistego i jednoznacznego linku w stopce każdej strony tej witryny, a zatem obejmuje wszystkie Zasady.

Black-Jack-21.com docenia Twoje nieustające wsparcie i zobowiązuje się do poszanowania Twoich praw do prywatności, podejmując wszelkie niezbędne kroki i środki w celu ich odpowiedniej ochrony. Z tego powodu stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzimy, zarządzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w normalnym toku prowadzenia tej witryny.

Niniejsza Polityka prywatności podlega naszym Warunkom użytkowania, które mogą być okresowo aktualizowane. Ponieważ takie zmiany wchodzą w życie natychmiast w obu dokumentach, obowiązkiem użytkownika jest dokładne i częste przeglądanie tych narzędzi w celu zapoznania się z aktualną zawartością i funkcjami kontroli.

Gdzie grać w blackjacka online?

Mieliśmy najlepsze doświadczenia w Black Jack w Kasyno na żywo Playamo zrobione. Moim zdaniem to jest właśnie to, NAJLEPSZY WYBÓR przy stołach z krupierami na żywo i możesz bardzo dobrze przygotować się do gry w prawdziwym kasynie! W porównaniu do innych kasyn online, wygrane w Playamo są naprawdę wypłacane i dlatego zdecydowanie polecam Playamo Online Casino!

Kasyno Playamo posiada wiele stołów do blackjacka na żywo oraz Szybka wypłata wygranych.
KLIKNIJ PRZYCISK TERAZ, ABY ZABEZPIECZYĆ SWÓJ BONUS!
Baner kasyna Playamo

Ważna uwaga dotycząca nieletnich
Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich ani osób, które nie są w stanie uczestniczyć w grach hazardowych online. Osobom poniżej 18 roku życia surowo zabrania się korzystania z tej witryny lub jej usług. W związku z tym na tej stronie internetowej nie są gromadzone żadne informacje identyfikujące wiek, ani świadomie nie gromadzimy danych osobowych od odwiedzających w wieku poniżej 18 lat.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych i powody ich gromadzenia
Dane zebrane od użytkowników odwiedzających i/lub korzystających z tej strony internetowej mogą być klasyfikowane jako dane nieosobowe lub osobowe.

Informacje nieosobowe i ich wykorzystanie

Ogólne informacje zbierane automatycznie na temat użytkownika i jego aktywności, które nie identyfikują go osobiście, obejmują:

Typ komputera używanego do uzyskiwania dostępu do Internetu.
Możliwości, cechy i funkcje tego komputera.
Ogólna lokalizacja geograficzna, w której znajduje się komputer.
Unikalny identyfikator serwera lub domeny dla połączenia internetowego.
Data i godzina uzyskania dostępu do witryny.
Ruchy użytkownika i kolejność jego działań w witrynie.
Różne inne powiązane, nieosobowe informacje techniczne.
Ruchy i działania użytkowników w witrynie, w tym przeglądane strony, czas spędzony na określonych stronach, ogólne nawyki przeglądania, typowe trendy ruchu, preferencje dotyczące kliknięć lub wyborów, współczynniki odrzuceń itp. są gromadzone i przechowywane przede wszystkim w celach badawczych, analitycznych i rozwojowych. Dane te to informacje, które są rutynowo przesyłane do witryny hosta przez przeglądarkę internetową lub oprogramowanie użytkownika podczas łączenia się z Internetem. Nie można ich zidentyfikować, tzn. nie jest możliwe zidentyfikowanie użytkownika na podstawie powyższych informacji. Ich podstawowym celem jest gromadzenie statystyk i kompilowanie raportów dotyczących korzystania z Black-Jack-21.com do użytku wewnętrznego, aby pomóc nam w nieustannych wysiłkach na rzecz ciągłego projektowania i przeprojektowywania witryny w celu poprawy jej funkcjonalności i użyteczności.

Dane osobowe i ich wykorzystanie

Podczas gdy dane nieosobowe są gromadzone i wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia użyteczności tej strony internetowej dla ogółu społeczeństwa, dane osobowe koncentrują się na spełnianiu określonych wymagań użytkownika. Są to dane ujawniające różne aspekty indywidualnej tożsamości użytkownika, które użytkownik dobrowolnie przekazał Black-Jack-21.com lub ściśle powiązanym stronom trzecim, za pośrednictwem których użytkownik wcześniej szukał lub obecnie szuka bardziej spersonalizowanych usług.

Informacje, do których uzyskano dostęp i które są przechowywane, a które ujawniają tożsamość lub cechy identyfikacyjne użytkownika oraz dane kontaktowe, obejmują:

#1 BLACK JACK KASYNO NA ŻYWO: PLAYAMO

Bonus w kasynie Playamo

Imię i nazwisko i/lub nazwa użytkownika.
Adres e-mail i/lub adres strony internetowej.
Adres miejsca zamieszkania.
Numer telefonu domowego i/lub komórkowego.
Inne dobrowolnie podane dane osobowe i preferencje.
Dane osobowe mogą być gromadzone na różne sposoby, na przykład poprzez subskrypcję biuletynów, porad sportowych lub innych okresowych informacji lub funkcji, poprzez komentarze na Stronie, poprzez bezpośrednie formularze kontaktowe, poprzez fora czatu na żywo oraz poprzez rejestry gromadzone przez nasze podmioty stowarzyszone, które udostępniają nam informacje w zależności od ilości podanych przez użytkownika informacji i charakteru jego żądań.

Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane i bezpiecznie wykorzystywane z różnych powodów i w następujący sposób, ale nie będą sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim w żaden sposób i w żadnym momencie. Dopuszczalne powody, dla których informacje te mogą być wykorzystywane, obejmują uzasadnione interesy, takie jak:

Kontaktowanie się z użytkownikiem - komunikowanie się z użytkownikami lub odpowiadanie na ich wiadomości w celu przekazywania im aktualnych informacji na stronie internetowej, wypełniania zobowiązań subskrypcyjnych, doradzania im lub informowania ich.

Kontaktowanie się - komunikowanie się z użytkownikami lub odpowiadanie na prośby użytkowników w celu informowania ich o istotnych informacjach na stronie internetowej, wypełniania zobowiązań subskrypcyjnych, informowania o ofertach od podmiotów stowarzyszonych/partnerów lub usługach/bonusach lub innych informacjach, lub w odpowiedzi na wnioski złożone przez użytkowników lub prośby o pomoc.
Publikacja - jeśli użytkownicy wyraźnie wyrazili uprzednią zgodę na wykorzystanie ich imienia i nazwiska lub wizerunku.
Przechowywanie dokumentacji - wszelkie możliwe do zarejestrowania interakcje między użytkownikiem a witryną będą koniecznie rejestrowane i przechowywane, w tym wszystkie rodzaje korespondencji.
Preferencje użytkownika - informacje dostarczane bezpośrednio przez użytkownika w formie wyraźnych oświadczeń dotyczących jego zainteresowań poszczególnymi opcjami gier, sportu i rozrywki oraz działania strony internetowej.
Śledzenie wewnętrzne - poprzez wykorzystanie adresów IP, plików cookie i innych standardowych technologii.
Adresy IP można uznać za dane osobowe, gdy automatycznie wygenerowany ciąg liczb przypisany do komputera użytkownika zostanie połączony z innymi informacjami umożliwiającymi jego identyfikację. Podobnie pliki cookie są powszechną i ogólnie akceptowaną metodą gromadzenia, śledzenia i przechowywania informacji na dyskach twardych użytkowników za pośrednictwem małych ciągów tekstowych wysyłanych przez przeglądarki, które również mogą być łączone z identyfikatorami osobistymi.

Rozszerzone wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie są minimalnie inwazyjną formą gromadzenia danych statystycznych o witrynie odwiedzanej przez użytkowników - przeglądanych stronach, pobranych materiałach i innej aktywności w witrynie, a także poszczególnych stronach internetowych odwiedzanych przed i po tej stronie itp.

Kontaktowanie się - komunikowanie się z użytkownikami lub odpowiadanie na prośby użytkowników w celu informowania ich o istotnych informacjach na stronie internetowej, wypełniania zobowiązań subskrypcyjnych, informowania o ofertach od podmiotów stowarzyszonych/partnerów lub usługach/bonusach lub innych informacjach, lub w odpowiedzi na wnioski złożone przez użytkowników lub prośby o pomoc.
Publikacja - jeśli użytkownicy wyraźnie wyrazili uprzednią zgodę na wykorzystanie ich imienia i nazwiska lub wizerunku.
Przechowywanie dokumentacji - wszelkie możliwe do zarejestrowania interakcje między użytkownikiem a witryną będą koniecznie rejestrowane i przechowywane, w tym wszystkie rodzaje korespondencji.
Preferencje użytkownika - informacje dostarczane bezpośrednio przez użytkownika w formie wyraźnych oświadczeń dotyczących jego zainteresowań poszczególnymi opcjami gier, sportu i rozrywki oraz działania strony internetowej.
Śledzenie wewnętrzne - poprzez wykorzystanie adresów IP, plików cookie i innych standardowych technologii.
Adresy IP można uznać za dane osobowe, gdy automatycznie wygenerowany ciąg liczb przypisany do komputera użytkownika zostanie połączony z innymi informacjami umożliwiającymi jego identyfikację. Podobnie pliki cookie są powszechną i ogólnie akceptowaną metodą gromadzenia, śledzenia i przechowywania informacji na dyskach twardych użytkowników za pośrednictwem małych ciągów tekstowych wysyłanych przez przeglądarki, które również mogą być łączone z identyfikatorami osobistymi.

Rozszerzone wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie są minimalnie inwazyjną formą gromadzenia danych statystycznych na temat witryny odwiedzanej przez użytkowników - przeglądanych stron, pobieranych materiałów i innych działań w witrynie, a także poszczególnych stron internetowych odwiedzanych przed i po tej stronie itp. Podstawową intencją jest uczynienie dostępu i celów użytkownika bardziej wydajnymi i skutecznymi, przy jednoczesnym umożliwieniu natychmiastowej aktywacji najbardziej odpowiednich funkcji dla użytkownika poprzez rozpoznawanie i zapamiętywanie interakcji odwiedzającego.

Przyjmowanie polityk, poprawek i aktualizacji

Odwiedzając lub korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej polityki. Black-Jack-21.com zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub poprawiania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, a po opublikowaniu takie zmiany, modyfikacje i poprawki wchodzą w życie natychmiast i są wiążące. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie i sprawdzanie niniejszej polityki pod kątem aktualizacji.

TopBlogi

Ta witryna uczestniczy w rankingu blogów topblogs.de i w tym celu śledzi odwiedziny strony.

Topblogs.de gromadzi adres IP, wersję przeglądarki i system używany przez wszystkich odwiedzających tę witrynę za pomocą kodu śledzenia.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu określenia liczby odwiedzających stronę i stworzenia rankingu wszystkich uczestników TopBlogs.pl. Dane zebrane w tym celu będą przechowywane do momentu osiągnięcia określonego celu (zebranie liczby odwiedzających stronę) i usuwane przy następnym resecie TopBlogs (odbywa się raz w tygodniu).

TopBlogs.pl - oryginalny - Katalog blogów | Toplista blogów

Informacje kontaktowe

info@black-jack-21.com

umożliwia lepsze dostosowanie oferty do konkretnych użytkowników, dzięki czemu całość ich wizyt i nawigacji między stronami jest bardziej spersonalizowana, ukierunkowana i przyjemna. Podstawową intencją jest uczynienie dostępu i celów użytkownika bardziej wydajnymi i skutecznymi, przy jednoczesnym umożliwieniu natychmiastowej aktywacji najbardziej odpowiednich funkcji dla użytkownika poprzez rozpoznawanie i zapamiętywanie interakcji odwiedzającego.

Przyjmowanie polityk, poprawek i aktualizacji
Odwiedzając lub korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej polityki. Black-Jack-21.com zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub poprawiania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, a po opublikowaniu takie zmiany, modyfikacje i poprawki wchodzą w życie natychmiast i są wiążące. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie i sprawdzanie niniejszej polityki pod kątem aktualizacji.

pl_PLPolski